تبلیغات
پایگاه مجازی برق الکترونیک - كتب و جزوات آموزش نرم افزار matlab
1388/09/10  13:45    ویرایش: 1388/09/10 13:49
 
 

منبع:وبلاگ آموزش نرم افزار matlab

۱- كتاب آموزش مطلب به كوشش برمكی، ویرایش دوم ، در ۲۰۴ صفحه وحجم ۶۶۳/۳ مگ rar. دانلود کنید.   و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۵۳۱/۴ مگ pdf .دانلود کنید.  ( با تشکر از مهندس برمکی که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند )

۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۳- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۶- *کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید.         و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۶۵/۱۰ مگ pdf .  دانلود کنید. 

۷- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به كوشش خالقی و رمضان زاده در ۱۸۵ صفحه وحجم ۸۸۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید. ( با تشکر از مهندس خالقی که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند )

۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش جعفری در ۱۰۶ صفحه وحجم ۵۸۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۹- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۰- جزوه آموزش مطلب به كوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.

۱۱- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به كوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید. + M-Files دانلود کنید.

۱۲- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش دیانت در ۶۶ اسلاید وحجم ۹۸۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

۱۳- اسلاید مقدماتی آموزش مطلب (فارسی) به كوشش سلماسی در ۳۶ اسلاید وحجم ۲۸۲/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

۱۴- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش احمدی پژوه در ۷۴ اسلاید وحجم ۱۹۶/۲ مگ ppt. دانلود کنید.  و یا   ۲۷۶/۱ مگ rar.  

۱۵- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش کیانی در ۷ مجموعه ppt. حجم به مگ:                    (Introduction 3.074) - (Basic Operations 2.448) - (2D graphs 5.266) - (Plotting Tools 4.026) - (Programming 4.718) - (Solving Advanced Math 1.948) - (TAYLOR SERIES 1.632) و کل مجموعه به صورتrar و حجم ۶۵۴/۱۶ دانلود کنید 

۱۶-جزوه آموزش مطلب به كوشش سپاس یار در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش هاشمی در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.

۱۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش نظری در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۹- جزوه آموزش مطلب به كوشش علوی زاده در ۲۹ صفحه وحجم ۸۵۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۰- جزوه آموزش مطلب به كوشش سلماسی در ۲۸ صفحه وحجم ۳۱۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۱- جزوه آموزش مطلب به كوشش خالقی در ۲۱ صفحه وحجم ۴۸۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۲- جزوه مجموعه دستورات جبر خطی در مطلب (رشته برق و ریاضی) به كوشش شقاقی و گرجی در ۴۹ صفحه وحجم ۴۰۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۳- جزوه مقدماتی سیمولینک متلب به کوشش احمدپور در ۱۹صفحه و حجم ۲۶۴/۰مگ pdf. دانلود کنید. 

۲۴- جزوه مقدماتی برنامه نویسی متلب به کوشش قدس در ۲۴ صفحه و حجم ۰۷۵/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۵-جزوه مقدماتی GUI متلب+ام فایل به کوشش سپاس یار در۱۱صفحه وحجم۴۷۲/۰مگrar دانلود کنید. در این زمینه جزوه جعفری قسمت GUI نیز مفید است.

۲۶- اسلاید مطلب در سیستمهای کنترل خطی به کوشش شاهدی در ۲۶ اسلاید و حجم ۹۴۸/۰ مگ pps . دانلود کنید.

۲۷- کتاب پردازش تصویر دیجیتال (فصل ششم: پردازش تصویر رنگی) به كوشش جعفرنژاد قمی در ۶۵ صفحه وحجم ۳۸/۳ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۸- جزوه ی مقدمه ای بر اصول مطلب، پردازش تصویر و تحلیل سیتمهای کنترلی + جعبه ابزارهای کاربردی، به کوشش راستی در ۳۸ صفحه و حجم ۳۸۲/۶ مگ pdf. دانلود کنید. و لینک rar این جزوه با حجم ۶۳۵/۲ مگ دانلود کنید. 

"دوازده جزوه (یا پاور پویت power point ) زیر در درجه دوم اهمیت قرار دارند پیشنهاد می کنم پس از مطالعه مراجع بالا در صورت علاقه مندی سری هم به این ۱۲ جزوه بزنید. شاید دیدن نکته ای با بیانی دیگر خالی از لطف نباشد."

۲۹- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش گلی و شفاعی در ۱۶ صفحه وحجم ۰۲۵/۲ مگ pdf . دانلود کنید.

۳۰- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به كوشش جهاد در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

۳۱- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

۳۲- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۹صفحه وحجم ۴۸۶/۰ مگ pdf (ضعیف) دانلود کنید.

۳۳-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش حاجی زاده در۳۶صفحه وحجم۱مگrar.دانلود کنید.

۳۴-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش نحوی در۱۲صفحه وحجم۴۳۷/۰مگpdf. دانلود کنید.

۳۵-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش ستوده در ۱۵صفحه و حجم۱۸۷/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۳۶- جزوه مقدماتی و خلاصه آشنایی با دستورات کلیدی مطلب به کوشش سایت مهندسی شیمی ایران در ۱۴صفحه و حجم ۲۶۳/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۳۷- جزوه مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۱۶ اسلاید وحجم ۲۵۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۳۸- اسلاید مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۲۹ اسلاید وحجم ۱۵/۴ مگ ppt. دانلود کنید.

۳۹- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش صدیق و کارگزار در ۵۹ اسلاید وحجم ۵۲۲/۲ مگ pptدانلود کنید.

۴۰- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش دانش در ۲۹ اسلاید وحجم ۲۷۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

 

لیست مندرجات خودآموزهای فارسی مطلب :

۱-كتاب آموزش مطلب به كوشش مشكی باف و برمكی :

الگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب / تعریف متغییر و ماتریس /  اندیس ماتریس / عملگرها و توابع / پارامترهای اولیه  / دستورهای ابتدایی  /  input دریافت مقداری برای متغییر / disp نمایش آرایه یا متغییر / clc پاک کردن صفحه نمایش / home بردن مکان نما به صفحه اول / clear پاک کردن متغییر / nargin تعداد ورودی های تابع / nargout تعداد خروجی های تابع / beep تولید صدای بیپ / m-file / Matlab Function /  کنترل در برنامه نویسی /  توابع شرطی if while switch / توابع چرخه ایelse for while/  چند شرط همزمان / elseif / swith  case  end  / continue/ break / منطق در شرط / گرد کردن / گرد کردن / توابع عددی / prims عدد اول / factor تجزیه به عدد اول / factorial فاکتوریل / کوچکترین مضرب مشترک gcd / lcm بزرگترین مقسوم علیه مشترک / توابع مختلط / abs قدر مطلق / complex / imag قسمت موهومی عدد مختلط imag  /   / قسمت حقیقی عدد مختلط  Real / Angle / مزدوج مختلط   Conj مقدار زاویه قطبی مختلط/ ساخت عدد مختلط / توابع نمایی / Sqrt ریشه دوم / sqrtm  ریشه دوم ماتریس / توان nthroot / power توان  / pow2 توان در مبنای دو / exp تابع نمایی  / لگاریتم  log ریشه nام عدد  / توابع مثلثاتی / دستورات منطقی در برنامه نویسی  / Isempty / Isnumeric عدد است یا نه  / Isequal برابر است یا نه  / Isreal حقیقی است یا نه  / خالی است یا نه  isprime عدد اول بودن / توابع زمان Clock / Date / Tic ... toc / pause / توابع آرایه ای / numel / طول بردار lenghth /پیدا کردن درایه خاص /  اندازه گیری مرتبه ماتریس find / size تعداد اعضای آرایه /ماتریسهای خاص  magic ماتریس جادویی / rand ماتریس تصادفی / eye /ماتریس یک   ones /    zeroes  ماتریس صفر  ماتریس همانی / توابع ماتریسی / max بزرگترین درایه در ماتریس / min کوچکترین درایه در ماتریس / sort مرتب کردن درایه ها / sum مجموع درایه ها / prod حاصل ضرب درایه ها / mean /  قطر اصلی diag / det دترمینان ماتریس  / trace تریس ماتریس  / rank مرتبه ماتریس  / flipdim چرخش ماتریس در بعد  / fliplr چرخش چپ راست ماتریس  / flipud چرخش بالا پایین ماتریس  / چرخش ماتریس  rot90   میانگین درایه ها / کار با فایل / ذخیره کردن متغییر save  load خواندن متغییر ها  / open باز کردن فایل در editor   / dlmwrite / نوشتن ماتریس در داخل ماتریس dlmread خواندن یک فایل متنی  / textread / رسم دو بعدی / رسم دو بعدی plot / تنظیمات صفحه رسم / Xlabel برچسب محور x  / Ylabel /  title نام ترسیم / legeand / چند ترسیم در یک صفحه / چندین رسم در یک صفحه subplot / رسم سه بعدی و سطوح / رسم سه ۳ بعدی plot3 / رسم سطح و لایه / peaks سطح نمودار  / meshgrid تشکیل شبکه  / mesh / contour منحنی میزان  / meshc / surf نمایش سطح بوسیله رنگ و نور  / surfc / countour3 منحنی میزان سه بعدی  / plot3 / view  جهت نمایش / ترسیم توابع / ezplot رسم تابع دو بعدی / ezplot3 رسم سه بعدی / ezmesh رسم شبکه برای تابع  / رسم سطح برای تابع  ezsurf / نمودارهای آماری / bar نمودار میله ای / hist  نمودار فراوانی  / stairs  نمودار پله ای /  چند جمله ای ها / root ریشه های چند جمله ای / poly چند جمله ای از روی ریشه  / polyval مقدار گذاری در چند جمله ای / polyfit بهترین برازش منحنی / ginput گرفتن مختصات از موس / polyder مشتق چند جمله ای / polyint انتگرال چند جمله ای / conv / deconv / ضرب چند جمله ای ponv / توابع سمبلیک / syms تعریف پارامتر / eval مقدار گذاری تابع / limit حد / diff مشتق / int انتگرال / compose  ترکیب تابع / symsum مجموع یک سری   / finvese معکوس تابع / ماتریس ژاکوبین jacobian / مراجع مهم در برنامه نویسی متلب

 

۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی:

 Matlab  مطلب چیست؟ / استفاده از help / استفاده از demo / عملیات ابتدایی  / ذخیره كردن و بازیابی داده ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش / چند جمله ایها / ریشه های یك چند جمله ای / محاسبه مقدار یك چند جمله ای / ضرب و تقسیم چند جمله ایها / مشتق چند جمله ای / برازش منحنی چند جمله ای / عملیات و توابع منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ٢ بعدی / مودارهای ۳ بعدی / مودارهای ۵/۲ بعدی / برنامه نویسی m-file در متلب / استفاده از diary  برای ایجاد برنامه / تابع / كنترل جریان محاسبات /خطایابی برنامه ها / مشتق. حد. انتگرال . و حل معادلات دیفرانسیل /  تبدیل لاپلاس و معکوس آن / تبدیل فوریه و تبدیل Z و / Simulink /  شبیه سازی یک مدار ساده / ساخت مدار با کتابخانه powerlib / شبیه سازی مدار / تحلیل یک مدار ساده / تحلیل حالت پایدار / تحلیل فرکانسی / بدست آوردن امپدانس متقابل فرکانسی از مدل فضای حالت / بدست آوردن امپدانس فرکانسی از قطعه اندازه گیر امپدانس و قطعه نمایشگر گرافیکی.

 

۳- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی:

مقدمه / پنجره Command / تنظیم دقت نمایش اعداد / اعداد ثابت / clc دستور / دستور clear / اعمال ریاضی روی ماترس ها / دستور linspace / ترانهاده یک ماتریس / فراخوانی یك ماتریس / توابع مربوط به ماتریس / m-fail / ماتریس ها در matlab / M-File/ رسم نمودار در matlab/  دستور grid / دستور hold / برچسب نمودار / تعیین حدود نمودار / دستور  plot / دستور subplot / تابع plot3 / رسم دو بعدی نمودارهای گسسته / نمودارهای میله ای / نمودار قطبی / تابع mesh/  تابع meshgrid / دستور  for . if .  switch/ تابع inlink / تابع input / محاسبات عددی در matlab / انتگرال گیری عددی / تابع quid / تابع trapz / مشتق گیری عددی / تابع diff / محاسبات سمبلیك در matlab / دستور pretty /  اعمال جبر در سمبلیك/ انتگرال گیری و مشتق گیری سمبلیك / استاندارد سازی و ساده سازی عبارات سمبلیك / تابع collect / تابع factor / تابع expand / محاسبه سمبلیك تبدیل لاپلاس / عكس لاپلاس / محاسبه سمبلیك تبدیل z در متلب / عكس تبدیل z / حل معادلات جبری / حل معادلات دیفرانسیل به روش سمبلیك .

   

 ۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری:

 آشنایی با پنجره های MATLAB /  مقدمات کار با MATLAB /  محاسبات عددی آرایه ها /  آرایه های استاندارد /  اندازه ماتریس ها / ایجاد تغییر در ماتریس ها / مرتب آردن آرایه ها / جستجو در آرایه ها / کاربرد در داده های آماری / ماتریس به عنوان ضرایب چند جمله ای / ماتریس به عنوان مجموعه /  محاسبات ماتریسی / مدیریت فایل ها و متغیرها / تابع plot /  بر چسب ها، تنظیمات و ... /  نمودارهای متعدد / ساخت function file / حلقه های تكرار /  حلقه for / حلقه while / عملگرهای منطقی / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجرای برنامه.

 

۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش مستوفی:

مقدمه MATLAB چیست؟ / استفاده از help / استفاده ازdemo / عملیات ابتدایی در مطلب/ تعریف كردن آرایه ها و عملیات جبری روی آنها / ذخیره كردن و بازیابی داده ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش با دستورات format و disp / چند جمله ایها / ریشه های یك چند جمله ای / محاسبه مقدار یك چند جمله ای / ضرب و تقسیم چند جمله ایها / مشتق چند جمله ای / برازش منحنی چند جمله ای / عملیات و توابع منطقی / مقایسه منطقی / عملگرهای منطقی / توابع منطقیfind و all ، any / اعداد ویژه / ترسیم داده ها / نمودارهای ٢ بعدی / نمودارهای ٣ بعدی / نمودارهای ۵/۲ بعدی / برنامه نویسی (m-files) / برنامه اصلی / استفاده از diary برای ایجاد برنامه / تابع / كنترل جریان محاسبات / خطایابی برنامه ها / پیغامهای خطا / دستورهایkeyboard و echo .

 

  ۶- کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی: ***

 فصل۱ : کلیات و اصول  / مقدمات / واژه MATLAB / محیط كار متلب / آغاز كار با متلب / ماتریس Matrix / بردار / آرایه، متغیر، عملیات آرایه ای / تعریف و مقدار دهی به یك متغیر / مشاهده یك متغیر و نوشتن توضیح / بردار- هندسی / بردار- هندسی cell array / توابع اندازه گیر / متغیر داخلی ans / اعلام نوع متغیر / نوشتن دستورات و مشاهده نتایج / پنجره فوری و پنجره برنامه / شكستن یك دستور در چند سطر / نوشتن چند دستور در یك سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلی / اجرای دستورات سیستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوك try ...catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه / دستورهائی در مورد متغیرها / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارك راهنمای متلب / فصل ۲ آشنائی با متغیرها و توابع: آشنائی با انواع متغیر و داده / انواع داده / دادههای عددی، و دستور isa / نكاتی پیرامون single / نكاتی پیرامون int / نكاتی پیرامون char و تركیب انواع / متغیرهای داخلی یا توكار متلب / دستور فرمت format / ضریب در نمایش اعداد / عملگرها / عملگرهای آرایه ای / اولویت عملگرها / توابع كتاب خانه ای / تولید عدد تصادفی / تولید آرایه با تكرار آرایه دیگر / توابع تحلیل داده ها / توابع زمانی / توابع خاص / توابع كاربر- تعریف / بعضی از توابع ریاضی كتاب خانه ای / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی  / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب /  آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی /  عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر كالن /  تابع linspace / كاربرد یك بردار در تعریف بردار دیگر /  بردار تهی / اندیس اعضاء بردار /بردارهای منطقی / تبدیل بردار عددی به منطقی با تابع logical / حذف بعضی عناصر آرایه / ضرب بردار عددی در بردار منطقی / یافتن محل عناصری با مقدار معین /  یافتن اندیس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /فصل ۳ ماتریس ها تشابه مابین ماتریس ها: / ماتریس های پایهElementary Matrices / ماتریس یگانیidentity matrix / ماتریس های ones , zeros / ایجاد تغییرات بر روی ماتریس / استخراج قسمتی از یك ماتریس / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یك ماتریس در ماتریس دیگر / استخراج یا حذف ردیف و ستون / عمل گرهای ماتریسی / ضرب ماتریسی /توان ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / چند تابع معمول / استخراج ماتریس از ماتریس دیگر /توابعی كه به روی مجموعه عناصر ماتریس عمل میكنند / ماتریس سه بعدی (فضائی) / ماتریس های نمونه / ماتریس جادوئی / ماتریس پاسكال / فصل ۴ دستورها و توابع ورودی خروجی دستورها و توابع : /ورودی خروجی / دریافت ورودی / دریافت با input / دریافت با keyboard / ارسال خروجی / ارسال خروجی به صفحه نمایش، دستور disp (var) / ارسال خروجی به صفحه نمایش، دستور fprint / دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روی دیسك / ارسال خروجی به فایل متن TXT / ضبط ماتریس در فایل متن TXT / ضبط ماتریس در فایل باینری MAX / باز كردن درگاه port / فصل ۵ آشنائی با ترسیمات / صفحه های مختصات / صفحه مختصات قائم /  صفحه مختصات قطبی /تبدیل مختصات قائم و قطبی / بردار و رسم منحنی، دستورهای plot , comet / دستورهای figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضیحات روی منحنی / پنجره data statistics / چند منحنی در یك صفحه / دستورهای هم خانواده plot / روش های دیگر نمودار سازی / نمودار ستونی bar / پیشینه نگار hist /نمودار دایره pie / رسم نموداری ماتریس /نمودار ستونی ماتریس / نمودار منحنی ماتریس / نمودار قطبی / نمودار عقربه ای، دستور compass / نمایش هندسی عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot / رسم توابع آشكار explicit functions / رسم توابع ضمنی implicit functions / رسم توابع پارامتریك / تابع داخلی fplot / ویرایش گراف / تعیین محدوده محورها / توری روی گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاری با ماوس / مؤلفه های RGB / رنگی كردن با fill / ادیت از روی پنجره گراف / گیره های گرافیك graphics handles /  فصل ۶ برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام- فایلِ اسكریپت و ام-فایلِ تابعی / مثال های ریاضی / مثال های آماری / مثال های مكانیك / مثال های اكتریكی / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری / فصل ۷ گرافیك سه بعدی: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB /  توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافیك سه بعدی /  / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسیم منحنی فضائی / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسیم سطوح فضائی / دستور meshgrid (a,b) /  صفحه مختصات / دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمایش سه بعدی یك ماتریس / توابع فضائی كتاب خانه ای / رسم كُره با sphere و ایجاد افكت های تصویری  / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضی از قابلیت های گرافیكی متلب / زاویه دید یك تصویر / تصویربرداری با getframe / باز نمایش فیلم بادستور movie / تغییرات روی قسمتی از سطح ترسیم سه بعدی / حذف قسمتی از سطح / سایر دستور های ترسیم سه بعدی / فصل ۸ ساختارهای تصمیم و تكرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهای نسبتی Relational Operators Logical Operators عملگرهای منطقی / if بلوك / switch بلوك / ساختارهای تكرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منیو / فصل ۹ نكاتی پیرامون توابع و تابع كاربر- تعریف : /  گیره تابع function handle feval / تابع تابع كاربر- تعریف /  تابع تابع كتاب خانه ای / تبدیل فایل های متلب /  تبدیل ام- فایل به پرونده پی- كد pcode file /  MATLAB Compiler با كامپایلر متلب C تولید برنامه / C++ تبدیل برنامه گرافیكی به زبان / خلاصه دستورات كامپایلر /  Excel Builder سازنده كسل / فصل ۱۰ ریاضیات نمادین Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرایه یا متغیر عددی با دقت افزوده double array / آرایه یا متغیر كاراكتری / شیئ یا متغیر نمادین / انواع دیگر داده / workspace نمایش متغیرها در پنجره / متغیرهای نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین / نمایش اعداد نمادین / نمایش متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین / نمایش اعداد نمادین / عملیات ریاضی / ریشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبدیل به كسرهای جزئی و ریشه و قطب یك تابع تبدیل / تبدیل عبارت جبری به كسر متعارفی گویا / اعداد مختلط نمادین / مزدوج یك عدد مختلط / توابع نمادین / معرفی یك تابع كلی / جای گزینی یك عبارت به جای subs = substitution / تابع نمادین مختلط / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expand collect / فاكتورگیری factor / ساده كردن با simplify / ساده كردن با simple / ماتریس های نمادین / ماتریس با عناصری از متغیرهای نمادین / ماتریس با عناصری از توابع نمادین / رسم تابع نمادین با ezplot / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / فصل ۱۱ عملیات محاسباتی: / حل معادلات / معادله چند جمله ای، دستورهای poly roots / حل معادله با تابع كتاب خانه ای fzero / حل دستگاه معادلات غیر خطی با fsolve جعبه ابزار بهینه سازی Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطی / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار ریاضیات سمبلیك Symbolic Math Toolbox / حل معادله دیفرانسیل عادی با ODE45 / حل معادلات دیفرانسیل عادی جعبه ابزار ریاضیات سمبلیك Symbolic Math Toolbox / تابع معكوس یك تابع با finverse / تركیب تابعی با compose / تقریب جبری منحنی معادلات / برخوراندن یك منحنی در معادله چند جمله ای Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دریافت مختصات نقاط منحنی با ginput / حل ترسیمی / فصل ۱۲ مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / دسترسی به حروف رشته / عدد اسكی یك كاراكتر / m × n رشته / مرتب سازی رشته / مرتب سازی با تابع كتاب خانه ای sort / مرتب سازی رشته با تابع حبابی و مقایسه با sort / توابع رشته ای / تابع strcmp(s1,s  و عملگرهای مقایسه ای برای رشته ها / strcat  جمع كردن رشتهها با دستور / قالببندی رشته String Formatting / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / نگه داری رشته در یك متغیر باsprintf / فصل ۱۳ سیگنال، سیستم، فیلتر / تبدیلات فوریه / fft() تبدیل فوریه گسسته / ifft(t) تبدیل فوریه گسسته وارون / توابع سیستم ها / tf دستور ایجاد تابع تبدیل زمان پیوسته /ترسیم bode برای یك سیستم / step(), impulse() واكنش پله ای و واكنش ایمپالسی / Nyquist Diagram دیاگرام نایكوییست / tf2ss تغییر تابع تبدیل به فرم فضای حالت / دستور rlocus برای رسم مكان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبك منفی با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / Lead تابع تبدیل زمان گسسته مدار / فیلترها / butter() آنالوگ و دیجیتال، دستور Butterworth فیلتر / فصل ۱۴ واسط گرافیكی كاربر / واسط گرافیكی كاربر GUI graphical user interface /  property inspector شاخصه یاب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نویسی / فصل ۱۵ نكاتی پیرامون صفحه گسترده / برچسب گذاری / برچسب پیش فرض یك سلول / برچسب گذاری دل خواه، متغیر و آرایه در اكسل excel/ كتابخانه داخلی اكسل excel/ فرمول دهی / Formula Bar میله فرمول / رجوع نسبی و رجوع مطلق به سلول / نامگذاری / پر كردن سلول ها با لیست های قراردادی / فصل ۱۶ عملیات محاسباتی، توابع و نمودارها / چند تابع كتاب خانه ای / نمودارها / نمودار ستونی / ترسیم منحنی / جبری سازی منحنی / هیستوگرام / تابع كاربر- تعریف در اكسل VBA in Excel /  برنامه نویسی / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماكرو / ابزارهای محاسباتی / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلب MATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try...catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، فیلتر/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / فیلترها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table.

 

۷- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به كوشش خالقی و رمضان زاده:

محاسبات سمبلیک در MATLAB راهنمای استفاده از جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک / مقدمه / فهرست مطالب / مقدمه ای بر جعبه ابزار ریاضیات سمبولیک سمبلیک symbolic  /  فصل 1 – آشنایی با جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک و اشیاء سمبولیک / اشیاء سمبلیک / ایجاد متغیرها و عبارات سمبلیک / تبدیل متغییرهای سمبلیک و عددی / ساختن متغیرهای حقیقی و مختلط / ایجاد توابع سمبلیک (نامعین) / استفاده از sym برای دسترسی به توابع Maple / متغیرهای سمبلیک مستقل / بخش 4 ایجاد توابع سمبلیک / استفاده از عبارات سمبولیک / به وجود آوردن M-File / فصل 2- استفاده از جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک / بخش 1- حساب دیفرانسیل و انتگرال / مشتق گیری / حدها / انتگرال / مجموع سری / سری تیلور / مثال از حساب دیفرانسیل / بخش 2- ساده سازی و جایگزینی / ساده سازی / تابع collect / تابع expand / تابع horner / تابع factor / تابع simplify / تابع simple / جایگزینی / تابع subexpre / تابع sub / بخش 3- محاسبات دقت متغیر / مثال: استفاده از انواع مختلف محاسبه / تعداد ارقام در دقت متغیر / تبدیل به ممیز شناور / مثالی دیگر از محاسبات دقت متغیر / بخش 4- جبر خطی / عملگرهای جبری پایه / عملگرهای جبر خطی / مقدار ویژه / تابع eig / ماتریس روزر / شکل استاندارد جردن / تجزیه مقادیر منفرد / منحنی های مقادیر ویژه / بخش 5- حل معادلات / حل معادلات جبری / تابع solve / حل چندین معادله جبری / معادلات دیفرانسیل / تابع dsolve / بخش 6- توابع ریاضی خاص / یک مثال از مسئله انعکاس / بخش 7- استفاده از توابع Maple / یک مثال ساده / یک مثال از بردارها / خطایابی / ردیابی کردن / بررسی وضعیت آرگومان خروجی / بخش 8- جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک تعمیم یافته / package های توابع کتابخانه ای / مثال از یک زیر برنامه / زیر برنامه های از پیش کامپایل شده ی Maple / فصل 3 – مرجع توابع / بخش 1- لیست طبقه بندی شده ی توابع / توابع حساب دیفرانسیل و انتگرال / توابع جبر خطی / توابع ساده سازی / توابع حل معادله / توابع محاسبه دقت متغیر / عملگرهای حسابی / توابع خاص / توابع دسترسی به Maple / توابع ترسیمی – تعلیمی / توابع تبدیلات / عملگرهای پایه / توابع تبدیل انتگرال / بخش 2- لیست توابع و شرح توابع به ترتیب حروف الفبا / عملگرهای حسابی / تابع ccode / تابع collect / colspace / compose  / conj / cosint / det / diag / diff / digits /  double / dsolve / eig / expm / expand / ezcontour / ezcountourf / ezmesh / ezmechc / ezplot / ezplot3 / ezpolar / ezsurf / ezsurfc /  factor / finsym / finverse / fortran  /fourier  /funtool  /horner  /hypergeom  /ifourier  /olaplace  /image  /int  /inv  /iztrans  /jacobian  /jordan  /lambertw  /laplace  /latex  /limit  /maple  /mapleinit  /mfun  /mfunlist  /mhelp  /null  /numden  /poly  /poly2sym  /pretty  /procread  /rank  /real  /rref  /rsums  /simple  /simplify  /sinint  /size  /solve  /subexpr  /subs  /svd  /sym  /syms  /sym2poly  /symsum  /taylor  /taylortool  /tril  /triu  /vpa  /zeta  /ztrans  / راهنمای سازگاری / سازگاری با نسخه های قبلی / توابع منسوخ  ( "پسورد فایل": matlabsite.com )

 

 ۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش جعفری:

 محیط کاری مطلب Command Window / Workspace / Current Directory / Command History / Editor / Help / نوشتن برنامه در مطلب / تابع Function / تعریف متغییرها از نوع global / متغییر از نوع Persistent / توضیحات در مورد یک تابع / متوقف کردن اجرای دستورات / انواع داده ها در مطلب / چند متغییر خاص در مطلب / ساختارهای داده در مطلب / آرایه Array / آدرس دهی عناصر آرایه / اپراتور برای آرایه / تابع End / برداری کردن در مطلب / ماتریس Matrix / اپراتور برای مطلب / حذف سطر یا ستون یک ماتریس / افزایش سطرهای یک ماتریس / افزایش ستونهای یک ماتریس / کاربرد تابع end در مورد اندیسهای ماتریس / توابع مفید برای مقدار دهی اولیه ماتریسها / توابع رایج در مطلب / توابع ریاضی / توابع گرد کردن / توابعی که با رشته ها کار می کنند / رشته string / توابع eval  و feval / آرایه های منطقی / کاربرد آرایه های منطقی / ساختار structure / آزایه چند بعدی Multidimentional Array / آرایه سلولی Cell Array / عملیات ماتریسی و آرایه ای / عملگرهای حسابی / عملگرهای منطقی / عملگرهای رابطه ای / نکته مهم در استفاده از عملگرهای تساوی و عدم تساوی / توابع منطقی مفید / فرامین تصمیم گیری و کنترلی در مطلب / حلقه تکرار for / حلقه تکرار while / دستور if / دستور switch / چند جمله ایها در مطلب / خواندن داده ها از وسایل ورودی / خواندن داده ها از یک فایل با دستور load / خواندن داده ها از صفحه کلید با دستور input / خواندن داده های تصویر از یک فایل / گرافیک در مطلب / دستور plot / رسم چند نمودار بر روی یک شکل / خواندن مختصات نقاط از روی نمودار رسم شده با دستور ginput / ترسیمات سه بعدی / حل عددی معتدلات دیفرانسیل در مطلب / برخی توابع عددی مهم در مطلب / عبارات سیمبولیک / گرافیک پیشرفته در مطلب / هندل اشیاء / تغییر ویژگیهای اشیاء در هنگام ایجاد آنها / تغییر ویژگیهای اشیاء پس از ایجاد آنها / پیدا کردن اشیاء / مکان اشیاء / مکان اسیاء از نوع figure / مکان اشیاء از نوع text / رابط ارتباط گرافیکی GUI / المانهای گرافیکی / کنترلها Controls / المانهای استاتیک static elements / منوها menus / محورها axes / شکل ها figures / توابع callbacks / ایجاد و نمایش GUI / ساختار یک تابع callback / چند تابع مفید برای کار با GUI / مراحل نوشتن GUI در مطلب / انواع المانهای گرافیکی / pushbutton - Toggle button  - Radio button - check box – Edit Box – List Box – Popup menus – Slider – Frame – Static Text / Menu items – context menus – Axes / شکلهای از نوع dialog box / dialog – errordlg – helpdlg – inputdlg – listdlg – printdlg – questdlg – uigetfile – uiputfile – uisetcolor – uisetfont – errordlg  / دیالوگ باکسهای dialog box های نمایش پیغام خطا و اخطار / dialog box های دریافت داده / dialog box های باز کردن و ذخیره فایل / منوها در مطلب

 

 ۹- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی:

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه های یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ی متغیرها / نحوه ی نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله ای ها در MATLAB / جبر چندجمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه ی جواب های n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهای قطبی / رسم نمودارهای دو و سه بعدی / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار های میله ای و دایره ای / مشتق / محاسبه ی حد / محاسبه ی انتگرال / سری تیلور / حل معادلات جبری / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

   


نظرات()  
نرگس
1395/05/13 16:04
سلام
کاربرد solver discrete چیست؟
help مطلب را مطالعه کردم ولی نفهمیدم
mahsa
1388/09/16 22:42
درود بر شما

من به پروژه ای در زمینه و با موضوع harrp نیاز دارم . شما می توانید من رو راهنمایی كنید كه به چه طریقی می تونم این پروژه را داشته باشم ؟ داخل اینترنت هم چیز زیادی پیدا نكردم و همه مطالب تكراری و كم بودند . ممنون می شوم اگه راهنمایی بفرمایید
پاسخ اکبری زاده : متاسفانه من هیچ اطلاعاتی در مورد این موضوع ندارم!
مرضیه
1388/09/13 11:50
منتظر مطالب جامع ترتون هستم . راستی اون تز پایان نامه ها هم خیلی مفید بود یه سر رشته بهمون میداد . آقا در هر حال بازم ممنون . باور بفرمایید خلی از وجود چنین وب سایتی خوشحال شدم .
مرضیه
1388/09/13 11:45
راستش خیلی بهره بردم و مطالب زیادی هم دانلود کردم . باور میکنید من برای دانلود یه جزوه متلب کلی بدبختی کشیدم و آخرشم اونی که میخواستم نبود . ولی اینجا جامع و کامل بود . یه سری دیگه از جزوات رو هم دانلود کردم و از مطالبتون هم کلی استفاده بردم . دیدم بی انصافیه از این همه زحمت سپاسگذاری نکنم
موفق باشین و سربلند و بابت خدمات ارزنده ات ممنون
پاسخ اکبری زاده : خیلی ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پایگاه مجازی برق الکترونیک